تبلیغات
منتظران حضرت بقیه الله
08:11 ب.ظ
294
ممکن است گاهی
ممکن است گاهی گریه کنم ولی هیچگاه در تنهایی گریه نمیکنم
خداوند اینجاست
اشکهای مرا پاک می کند...چون...
قلب من خانه ی خداست
ممکن است گاهی بیفتم و بلغزم اما هرگز در سقوط تنها نمی مانم
خداوند هست و مرا بلند می کند... چون...
قلب من خانه ی خداست
شاید گاهی رنج بکشم اما هرگز در این رنج کشیدن تنها نمی مانم
پروردگار مرا از رنجها رها می کند...چون...
قلب من خانه ی خداست
خوشحالم برای اینکه میدانم هرگز تنها نیستم
خداوند همواره با من است...چون...
قلب من خانه ی خداست... برچسب ها: خداوند اینجاست، ممکن است گاهی، گریه کنم، ولی هیچگاه، در تنهایی، گریه نمیکنم خداوند اینجاست، اشکهای مرا پاک می کند...چون... قلب من خانه ی خداست،