تبلیغات
منتظران حضرت بقیه الله
02:36 ب.ظ
327
دلنوشت 2

تو همانی که خدا قبله نمایت کرده
در دوعالم پسر شیر خدایت کرده
قائم آل محمد که صدایت کرده

http://amir7rap.persiangig.com/weblog/picture/nazaryadetnaer.gif

تو همانی که خدا قبله نمایت کرده
در دوعالم پسر شیر خدایت کرده
قائم آل محمد که صدایت کرده
حل هر مسئله بر ذکر و دعایت کردهتو همان زاده ی شاهی که جهان در دستت
اشبه الناس نبی،هست پیمبر هستتتا که از نور خدا نور شما نازل شد
قبله بر نور جمال تو کمی مایل شد
آخرین حلقه ی زرین نبی کامل شد
و عیان شد که به باقیِ خدا نائل شدهمگی گرد سر و محفل تو جمع شدیم
جمله پروانه و بر دور و بر شمع شدیمآسمان در پی دیدار و ارادت آمد
همه گفتند که آن نور هدایت آمد
عشق فخری ست و آن فخر سیادت آمد
بخت وارون شد و ایام سعادت آمدبذری از عشق شما بر دل گلها افتاد
جرعه نوری ز شما بر دل دریا افتادنوبتی هم که اگر نوبت زهرا گشته
مادرش آمده و محو تماشا گشته
نفس باد صبا باد مسیحا گشته
و اذان گوی دم گنبد خضرا گشتههمه خوشحال و به میلاد تو شادیم امشب
متوسل به در باب مرادیم امشبمنجی اشک،عزیز دو جهان خواهد شد
نور حق در کف مهدی زمان خواهد شد
چشم نرگس به جمالش نگران خواهد شد
“عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد”غیبتش آمد و آن روز که او باز آید
طلعت و نور مسیحایی اعجاز آیدطبقه بندی: دلنوشت،